Skip to content

BookSpot expanderar internationellt med lansering i Norge

BookSpot expanderar internationellt med lansering i Norge

Skrevs av Julia von Melen - 2024-03-22

Svenska

BookSpot expanderar internationellt med lansering i Norge

BookSpot, bokningssystemet för aktivitets-, uthyrnings- och turföretag, tar ett stort steg mot internationell tillväxt genom att lansera sitt bokningssystem i Norge. Efter framgångsrika implementeringar i Sverige, där BookSpot idag har över 300 kunder, tar företaget nu sikte på att erbjuda sitt flexibla och användarvänliga system till företag i Norge.

BookSpot har etablerat sig som en omtyckt bokningspartner för företag som erbjuder olika typer av uthyrning, aktiviteter och turer. från kajakuthyrningar och paintballanläggningar till campingar och snöskoterturer. Expansionen till Norge markerar en strategisk satsning för att stärka BookSpots position som en ledande aktör inom bokningsbranschen och erbjuda sitt system i nya marknader.

Förutom att erbjuda marknadens mest kraftfulla och intuitiva bokningssystem med personlig support har BookSpot etablerat en imponerande kundbas i Sverige sedan starten 2019, med över 300 företag som idag använder systemet till olika typer av verksamheter. BookSpot lanserades i Norge i början av 2024 och resultaten har överträffat alla förväntningar.

"Vi är glada över att kunna erbjuda vårt omtyckta bokningssystem till företag i Norge och därmed påbörja en internationell expansion. Vår erfarenhet och framgång i Sverige har skapat en stark grund för att ta oss ann en ny marknad, och vi ser fram emot att kunna hjälpa ännu fler företag att effektivisera sitt bokningsarbete, spara tid och öka sina intäkter..." säger Daniel Nilsson, VD för BookSpot.

BookSpots lansering i Norge innebär inte bara ökad tillgänglighet för företag där, utan det ger också norska kunder möjlighet att dra nytta av vår bokningssystemet som har visat sig vara framgångsrik på den svenska marknaden.

 

Norsk

BookSpot ekspanderer internasjonalt med lansering i Norge

BookSpot, bookingsystemet for aktivitets-, utleie- og turbedrifter, tar et stort skritt mot internasjonal vekst ved å lansere sitt bookingsystem i Norge. Etter vellykkede implementeringer i Sverige, der BookSpot i dag har over 300 kunder, sikter nå selskapet mot å tilby sitt fleksible og brukervennlige system til bedrifter i Norge.

BookSpot har etablert seg som en populær bookingspartner for selskaper som tilbyr ulike typer utleie, aktiviteter og turer, fra kajakkutleie og paintballanlegg til campingplasser og snøscooterturer. Ekspansjonen til Norge markerer en strategisk satsing for å styrke BookSpots posisjon som en ledende aktør innen bookingbransjen og tilby sitt system i nye markeder.

I tillegg til å tilby markedets mest kraftfulle og intuitive bookingsystem med personlig støtte, har BookSpot etablert en imponerende kundebase i Sverige siden oppstarten i 2019, med over 300 bedrifter som bruker systemet for ulike typer virksomheter. BookSpot ble lansert i Norge i begynnelsen av 2024, og resultatene har overgått alle forventninger.

"Vi er glade for å kunne tilby vårt populære bookingsystem til bedrifter i Norge og dermed starte en internasjonal ekspansjon. Vår erfaring og suksess i Sverige har skapt et solid fundament for å ta oss inn på et nytt marked, og vi ser frem til å kunne hjelpe enda flere bedrifter med å effektivisere deres bookingarbeid, spare tid og øke sine inntekter..." sier Daniel Nilsson, administrerende direktør for BookSpot.

BookSpots lansering i Norge betyr ikke bare økt tilgjengelighet for bedrifter der, men det gir også norske kunder muligheten til å dra nytte av vårt bookingsystem som har vist seg å være vellykket på det svenske markedet.

 

English

BookSpot Expands Internationally with Launch in Norway

BookSpot, the bookingsystem for activity, rental, and tour companies, is taking a significant step towards international growth by launching its booking system in Norway. After successful implementations in Sweden, where BookSpot today has over 300 customers, the company is now aiming to offer its flexible and user-friendly system to companies in Norway.

BookSpot has established itself as a popular booking partner for companies offering various types of rentals, activities, and tours, from kayak rentals and paintball facilities to campgrounds and snowmobile tours. The expansion into Norway marks a strategic investment to strengthen BookSpot's position as a leading player in the booking industry and to offer its system in new markets.

In addition to offering the market's most powerful and intuitive booking system with personal support, BookSpot has established an impressive customer base in Sweden since its inception in 2019, with over 300 companies now using the system for various types of operations. BookSpot was launched in Norway at the beginning of 2024, and the results have exceeded all expectations.

"We are pleased to offer our popular booking system to companies in Norway and thereby commence international expansion. Our experience and success in Sweden have created a solid foundation for entering a new market, and we look forward to helping even more companies streamline their booking work, save time, and increase their revenues" says Daniel Nilsson, CEO of BookSpot.

BookSpot's launch in Norway means not only increased availability for companies there but also gives Norwegian customers the opportunity to benefit from our booking system that has proven successful in the Swedish market.

For further information, please contact:

Daniel Nilsson | [email protected]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev